Agder folkehøgskole

Du er her: Home > Jazz og rytmisk > Teori - hørelære > Den tonale kvintsirkelen

Den tonale kvintsirkelen

For utskrift anbefales [pdf-versjon]
Den tonale kvintsirkelen Tonene i en kvintsirkel - mot klokka:

C - F - Bb - Eb - Ab - Db - Gb/F# - H - E - A - D - G - (og C igjen)

Hvis vi "klipper" vekk de tonene som ikke hører hjemme i en C-dur skala (tonen fra Bb til Gb/F#) og "limer" sirkelen sammen igjen, står vi tilbake med følgende rekke:

C - F - H - E - A - D - G - C

Intervallet der vi "limte" sammen sirkelen, mellom F og H blir en forminsket kvint. Alle andre intervaller er rene fallende kvinter (eller stigende kvarter). Dette kalles den tonale kvintsirkelen.

Dette er de diatone firklangene som finnes i C-dur:

gjh

Hvis vi plasserer disse i rekkefølgen til den tonale kvintsirkelen får vi følgende progresjon:

Akkorder i tonal kvintsirkel

Disse akkordene står i et dominantisk forhold til hverandre: C er dominanten til F, F er (nesten) dominanten til H, H er dominanten til E osv.

Progresjonen som den tonale kvintsirkelen skaper er grunnlaget for det aller meste innen jazz. Svært mange låter er avledet av- eller bruker rekka i ren form. Se bl.a: All of Me (Simons/Mark), A Weaver of Dreams (Young), Big Nick (Coltrane), Blue Bossa og Fly Me To The Moon. Autum Leaves, Europe (Santana/Coster), Moonflower B-delen (T Coster) er laget over mollvarianten av denne rekka.

I moll får vi samme rekken men merk at dominanten (E) er gjort om til dur:

lkj

Dominantisering
5.trinnsakkorden i moll gjøres nesten alltid om til dur for å få et halvt trinn mellom ledetonen i skalaen (tersen i dominanten) og grunntonen. Dette skaper mer harmonisk spenning. Du kan gjøre det samme med de andre mollakkordene i rekken. Det vil forsterke dominant-funksjonen. F.eks kan Am7 gjøres om til A7.
Rekken kan spilles som den står eller man kan hoppe til hvilken som helst akkord og fortsette derifra.

Du ser kanskje at de siste akkordene danner II - V - I progresjonen? (Cmaj7 - Dm7 - G7 - Cmaj7). II - V - I er hjørnesteinen i jazzprogresjoner.


Agder folkehøgskole
Høgskoleveien 49 4640 Søgne
tlf: 38 16 82 00 kontor@agder.fhs.no