På Agder Folkehøgskole har elever i valgfaget "Fremtid og Handling" trykket skolegensere av brukte klær. Dette er et bærekraftig prosjekt som både tar et oppgjør med forbrukersamfunnet vi i dag lever i, urettferdige arbeidsforhold i klesbransjen og som dessuten er et flott miljøvennlig tiltak.

På Agder Folkehøgskole har elever i valgfaget "Fremtid og Handling" trykket skolegensere av brukte klær. Dette er et bærekraftig prosjekt som både tar et oppgjør med forbrukersamfunnet vi i dag lever i, urettferdige arbeidsforhold i klesbransjen og som dessuten er et flott miljøvennlig tiltak.  

Elevene ved Agder Folkehøgskole ønsket seg skolegensere, og da elever i valgfaget kom med ideen om å bruke et plagg man hadde fra før, var ikke skolens elever vanskelige å be.   

Elevene ble oppfordret til å enten plukke ut et eget plagg eller å dra på bruktbutikk å kjøpe et der. Videre samlet elever fra Fremtid og Handling inn plaggene, og kontaktet Univern i Kristiansand. Elevene gjorde seg først en oversikt over hvor mange på skolen som ønsket seg skolegenser, og hvor mange som ønsket linjenavn eller bare logo. Deretter sendte de inn et eksemplar av skolens logo og skolen sine linjenavn. Univern formet logoer, og lot så elevene komme innom med plaggene. Genserne ble trykket på dagen og mens elevene var til stede.

Univern driver virksomhet etter FNs bærekraftsmål. FNs bærekraftsmål er en universal arbeidsplan som går ut på å utrydde fattigdom, bekjempe ulikheter og stoppe klimaendringene innen år 2030. (Kilde//for mer info: https://www.fn.no/Om-FN/FNs-baerekraftsmaal). Det var dermed ikke bare tilfeldig at elevene valgte ut Univern til å trykke på sine skolegensere. 

Bærekraftmål

Agder Folkehøgskole er også med i prosjektet "Klimakloke Folkehøgskoler", i samarbeid med Fremtiden i Våre Hender (FiVH). Derfor motiverte ikke bare dette prosjektet elevene fra Fremtid og Handling, men også hele skolen. Dessuten fikk elevene velge ut type genser selv, noe som var svært populært. 

Genserne blir stadig brukt av elevene ved Agder Folkehøgskole, og det er spennende og gøy at det er så mange ulike gensere. Det gjør at alle har sine unike gensere. Med dette prosjektet ønsker vi å også oppfordre andre folkehøgskoler som ønsker seg skolegenser til å gjøre det samme. Dersom flere går med på å gjøre dette, vil vi allerede redusere ungdommers forbruk betydelig, og dessuten sammen kjempe for et mer bærekraftig og miljøvennlig samfunn.  

Skrevet av elev Signe Andresen

Webdesign og webutvikling: Digi Publishing AS
Personvern