Om Agder folkehøgskole

Agder folkehøgskole er en frilynt folkehøgskole i Søgne kommune. Skolen ligger 5 km fra Tangvall og 16 km fra Kristiansand og gir oss gode muligheter for både friluftsliv og urbane aktiviteter - midt i hjertet av Sørlandet.

Plass til 120 elever

Adresse: Høgskoleveien 49, 4643 SØGNE
Telefon: 38 16 82 00
E-post adresse: kontor@agder.fhs.no
Elevplasser 120
Aldersgrense 18 år
Eier: Agder høgskolelag
Organisasonsnummer: 971 552 611
Kontonr: 2801 47 40475

Eierstruktur:

Agder folkehøgskole er en selvstendig, foreningseid skole. Den eies og drevet av Agder høgskolelag. Medlemmer av høgskolelaget er Agder folkehøgskoles venneforening, Søgne kommune og Vest-Agder fylkeskommune.

Historikk:

Skolen har lange tradisjoner, og vi kan trekke historien tilbake til 1885. Etter mye turbulens, ble skolen lagt ned, og restartet av rektor Severin Kvaale og hans kone Marie på Hægeland i 1910. Til Søgne kom skolen i 1918, til et flott nybygg på Tangvall, administrasjonssenteret i Søgne. Rektor Severin Kvaale kunne da fortsette sitt arbeid med Agder folkehøgskole i et bygg som var tilpasset formålet. Skolebygget brant i 1967 og ny skole stod ferdig i Stokkelandsåsen i 1973, med fantastisk utsikt over Kvernhusvannet og sjøen.